Giới thiệu về Doapp.vn

Được phát triển bởi CÔNG TY CỔ PHẦN IKI TECH VIỆT NAM.

DoApp là một nền tảng công nghệ hỗ trợ khách hàng xây dựng app mobile với 3 tiêu chí, nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm. Chúng tôi xây dựng những module có sẵn, phù hợp với những nghiệp vụ kinh doanh của từng ngành nghề, giúp khách hàng xây dựng thương hiệu riêng, quản lý bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng hiệu quả.

------------- ikitech.vn ---------------

CÔNG TY CỔ PHẦN IKI TECH VIỆT NAM.

Nền tảng tạo App bán hàng chuyên nghiệp

Tel: 0246.0278.753

Hotline: 083.993.5577 - 083.863.5577

Email: doapp.vn@gmail.com

Website: doapp.vn

Last updated