Đăng ký tài khoản

Sau khi cài đặt app, bạn nhấn vào đăng ký để tạo tài khoản (chi tiết theo ảnh hướng dẫn bên dưới):

Last updated