Tính năng Chat

Khách hàng có thể Chat trực tiếp với bạn trên nền tảng app, giúp đảm bảo kết nối liên tục và tiết kiệm chi phí.

Màn hình giao diện tính năng Chat:

Last updated