Hướng dẫn tải và cài đặt app

Cách 1: Các bạn truy cập vào đường link sau để tải app:

Apple Store:

https://apps.apple.com/vn/app/doapp-t%E1%BA%A1o-app-b%C3%A1n-h%C3%A0ng/id1582486194

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doapp.shopuser

Cách 2: Tìm kiếm từ khóa “ Doapp – tạo app bán hàng” trên điện thoại:

Last updated