Tính năng quản lý đánh giá

Bạn có thể quản lý được đánh giá của khách hàng, để tránh spam hoặc những đánh giá tiêu cực.

Last updated